Buharkent ve İncir Konulu Fotoğraf Yarışması

BUHARKENT BELEDİYESİ

BUHARKENT KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ

12.TAZE İNCİR FESTİVALİ

FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

A-    YARIŞMANIN AMACI

1.     Aydın ili ve Aydın iline komşu illerde yaşayan vatandaşlar arasında fotoğraf sanatını özendirmek ve bu fotoğrafların Buharkent Belediyesi aracılığı ile geniş toplum kesimlerine duyurulmasını sağlamak.

2.     Fotoğraf sanatına yeni, çağdaş, özgün çalışmalar kazandırmak.

B-    YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 

1.     Fotoğraf yarışmasının konusu; Buharkent ve İncir'dir.

2.     Fotoğraf yarışmasına Aydın ili ve Aydın iline komşu illerde yaşayan vatandaşlar katılabileceklerdir.

3.     Yarışmacılar en çok üç fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.

4.     Fotoğraflar renkli veya siyah beyaz teknikte olabilir. Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda değiştirilmemiş olması gerekmektedir.

5.     Yarışmaya gönderilen fotoğraflar hiçbir yerde yayımlanmamış ve farklı bir yarışmaya katılmamış olacaktır.

6.     Değerlendirme de konunun yanı sıra, ışık kullanımı vb. hususlar da göz önünde bulundurulacaktır.

7.     Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

8.     Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

9.     Fotoğraflar jpeg dosyası olarak verilecek ve boyutu en az  2.00 MB olacaktır.

10.   Daha önceden bu yarışmaya katılanlar katılamayacaktır.

C-    YAPITLARIN YAYIMLANMASI

 

1-      Yarışmaya katılan fotoğraflar ödül alsın almasın geri verilmeyecektir.

2-      Yarışmaya katılan tüm eserler Buharkent Belediyesi mahreci ile her türlü yayın organında yayımlanabilir.

3-      Yayımlanan eserler için ayrıca bir telif ücreti ödenmez.

4-      Yayımlanmaya değer görülen tüm fotoğraflar bir katalog haline getirilebilir.

D-    DEĞERLENDİRME VE YARIŞMA TAKVİMİ

1-      Yarışmaya gönderilen fotoğraflar Buharkent belediyesi tarafından saptanmış bir ön seçici kurul tarafından incelenir.

2-      Yarışmaya katılım süresi bu ilanın yayımlandığı gün başlamaktadır. Yarışmaya en son eser gönderim tarihi 03 Ağustos 2016’ dır.

3-      Yarışmaya gönderilen fotoğraflardan yayımlanmaya değer bulunmayanlar elenmiş sayılacaktır.

4-      Yarışmada ilk üçe giren fotoğrafların sahipleri ödüllendirilecektir.

5-      Yarışma seçici kurulu fotoğraflarla ilgili incelemesini 04 Ağustos 2016 tarihinde tamamlayacak ve sonuçlar bu tarihte açıklanacaktır.

 

 

6-      Seçici kurul üyeler:

a-     Mehmet EROL

b-     Ülkü GECİLİOĞLU

c-     Ali ŞENEL

d-     Mustafa ARI

e-     Naim ÖZDAMAR

f-      Abdurrahman ÇUBUK

 

E-     ÖDÜLLER

 

Birincilik  : 12-14 MP compact fotoğraf makinesi

İkincilik    : Tablet PC

Üçüncülük: Saat

 

 

F-     YAPITLARIN TESLİMİ

 

1-      Fotoğraflar dijital ortamda (jpeg) 300 dpi çözünürlükte, CD’ye kayıtlı olarak teslim edilecektir.

2-      Katılımcı yarışmaya gönderdiği fotoğrafların kayıtlı olduğu CD içine ve üzerine 5 harften oluşan bir rumuz verecektir. CD üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret, yazı, kimlik bilgisi vb. ibare olmayacaktır.

3-      Yarışmaya katılanlar şartname ekinde verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz dolduracak ve imzalayacaktır. İç zarfın üzerine yalnızca fotoğraflarında kullandıkları rumuzu, fotoğrafın adını yazarak CD ile birlikte teslim edecektir.

4-      Fotoğraflar Buharkent Belediyesine elden teslim, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. E-posta ile gönderiler kabul edilmeyecektir. ADRES: Buharkent Belediyesi Buharkent/AYDIN.

5-      03 Ağustos 2015 tarihinden sonra gelecek fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

BUHARKENT BELEDİYESİ

BUHARKENT KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ

11.TAZE İNCİR FESTİVALİ

FOTOĞRAF YARIŞMASI

YARIŞMA KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA

                              BUHARKENT-AYDIN

 

            Yarışmaya gönderdiğim fotoğraflar kendime ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayımlanmamıştır.

 

            Bu fotoğrafları daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.

 

                                                                                                                      …../…../2015

 

            Rumuz: ……………………….                                                             İMZA

 

           

 

ESER ADI

1

 

2

 

3

 

           

Eserin sahibinin

 

Adı Soyadı     :

İkamet Adresi :

Telefonu         :

e-posta                        :