TAZE İNCİR FESTİVALİ BUHARKENT KONULU ŞİİR YARIŞMASI

ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASINA DAVETTİR

BUHARKENT KONULU ŞİİR YARIŞMASI

BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BUHARKENT KONULU ŞİİR YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 KATILIM ŞARTLARI:

 

1. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş bütün şairler katılabilir.

2. Şiirler aruz, hece veya serbest vezinle yazılabilir.

3. Seçici Kurul Üyeleri, Buharkent Belediyesi çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

4. Yarışmaya katılacak şiirler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.

5. Yarışmacılar en fazla bir şiirle yarışmaya katılabilirler.

6. Şiirler, 10 kıtayı veya 40 satırı geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto bilgisayarda yazılarak, 6 nüsha olarak hazırlanacaktır.

7. Şiir metninin üzerine ad, soyad ve şairin bilinen mahlası yazılmayacak sadece rumuz yazılacaktır. Rumuzun yanına 3 rakamdan oluşan bir sayı eklenecektir. ( Rumuzlarda karışıklığa ve benzerliğe meydan vermemek açısından. Örneğin: Buharkent 009 gibi.)

8. Yarışmacılar; kullandıkları rumuzu, ad ve soyadlarını, fotoğraflı özgeçmişlerini, adres ve telefon bilgilerini, üzerine sadece rumuzlarını yazdıkları kapalı zarfa koyacaklardır.( Bu zarf, üzerine rumuzdan başka hiçbir bilgi yazılmayacak.)

9. EK- 1 Form doldurulup imzalanacak. EK-1 formunu, üzerine sadece rumuzlarını yazdıkları kapalı zarfa koyacaklardır.( Bu zarfın üzerine rumuzdan başka hiçbir bilgi yazılmayacak.)

10. Yarışmacılar; 6 nüsha şiirlerinin çıktısını koydukları üzerinde rumuz yazılı zarf ile kimlik bilgilerini içeren üzerinde yine rumuz yazılı diğer zarfı ayrı bir zarfa koyarak AYDIN YAZARLAR VE ŞAİRLER DERNEĞİ P.K. 78 Efeler- AYDIN Adresine ya taahhütlü veya kargo ile göndereceklerdir.

11. Yarışmaya gönderilen şiirler yarışma sonuçlandıktan sonra, ön elemeye tabi tutulacak ön elemeyi geçen şiirler 2016 yılında yapılan yarışmaya katılan şiirlerle birlikte “Buharkent Şiirleri Seçkisi” adlı kitap haline getirilip yayınlanarak 2017 yılı sene sonuna kadar katılımcılara, okullara kütüphanelere okuyuculara ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Bu yayından dolayı şairler telif hakkı talep edemezler.

12. Şartnameye uymayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. Tüm eserlerin her türlü kullanım hakkı Buharkent Belediyesine aittir.

14. Şartnamede belirtilmeyen konularda Seçici Kurul kararı geçerlidir.

15. Şiirlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Teslim Süresi; Eserler en geç 21 Temmuz 2017 Cuma günü saat 17.00 ‘ a kadar postayla yada kargoyla teslim edilmiş olacaktır. Bu tarih ve saatten sonra gönderilen eserler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma Sonuçları; 01 Ağustos 2017 tarihinde http://www.buharkent.bel.tr/index.php adresinden ve Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği’nin face sayfasından duyurulacaktır.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

1) Prof. Dr. Duran NEMUTLU (ADÜ)

2) Şükrü ÖKSÜZ Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı (Şair-Yazar-Gazeteci)

3) Naim ÖZDAMAR Emekli Edebiyat Öğretmeni Şair.

4) Beyhan ERDOĞAN Emekli Edebiyat Öğretmeni Şair. 

5) Yaşar UYAR Emekli Öğretmen Şair, Halk Ozanı.

ÖDÜLLERİN VERİLMESİ: Ödüller 11 Ağustos 2017 tarihinde Buharkent İncir festivalinde verilecektir.

1. Şiir; 1 Adet Akıllı Cep Telefonu + Plaket

2. Şiir; 1 Adet laptop bilgisayar+ Plaket

3. Şiir; 1 Adet fotoğraf makinası + Plaket

4. Ayrıca yarışmaya katılan tüm şairlere teşekkür plaketi verilecektir.

Not: Dereceye giren şiirlerden bazıları bestelenerek şarkı haline getirilebilecektir. Yarışmanın iptali; Buharkent Belediyesi her hangi bir sebepten dolayı yarışmayı tek taraflı iptal edebilir, bu nedenle yarışmacılara karşı yükümlülüğü yoktur.

İLETİŞİM: Buharkent Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Buharkent- AYDIN Telefon: 0256.391 30 05 http://www.buharkent.bel.tr/

Şükrü ÖKSÜZ: Seçici Kurul Başkanı 0505.295 25 78 sukruoksuz09@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK – 1

 

                                                           TAAHHÜTNAME

 

          Buharkent Belediye Başkanlığınca Düzenlenen Buharkent konulu şiir yarışmasına gönderdiğim……..……………………..rumuzunu taşıyan eser bütünüyle kendime aittir. Buharkent konulu şiir yarışması şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi, eserimin Şükrü ÖKSÜZ ve Naim ÖZDAMAR tarafından hazırlanacak olan kitaplarda ve programlarda kullanılmasından dolayı her hangi bir telif ücreti istemeyeceğimi aşağıdaki imzamla tevsik ve tasdik ederim. ..…/…../2017

 

ESER SAHİBİ Adı Soyadı (imza)

 

ESER SAHİBİNİN RUMUZU : ……………….

 

ESER SAHİBİNİN ŞİİRİNİN ADI:……………………………………………

…………………………………………….

 

ESER SAHİBİNİN ADRESİ : ……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

T.C. KİMLİK NOSU:…………………..

 

E-posta:

 

TELEFON :

 

Sabit : ………………………………….

 

Cep Tel: ……………………………….