13. TAZE İNCİR FESTİVALİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

T.C.

BUHARKENT BELEDİYESİ

BUHARKENT KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ

13. TAZE İNCİR FESTİVALİ

FOTOĞRAF YARIŞMASI

YARIŞMA KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA

                                      BUHARKENT/AYDIN

 

Yarışmaya gönderdiğim fotoğraflar kendime ait olup,daha önce hiçbir şekilde yayımlanmamıştır.

 

Bu fotoğrafları daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.

 

……/……/2017

 

 

RUMUZ: ……………………………………………….                                                                               İMZA

 

 

 

 

ESER ADI

1

 

2

 

3

 

 

Eserin Sahibinin

 

Adı Soyadı        :

İkamet Adresi :

Telefonu           :

E-posta              :

 

 

                                                                             

 

                                                                                  T.C.

BUHARKENT BELEDİYESİ

BUHARKENT KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ

13. TAZE İNCİR FESTİVALİ

BUHARKENT TANITIMI VE İNCİR KONULU

FOTOĞRAF YARIŞMASI

 

 

KATILIM ŞARTLARI:

 


1. Fotoğraflar, sayısal ortama kayıtlı olarak gönderilecektir.
2.Yarışmaya her kategoride en fazla üç eser gönderilebilir.
3. Katılımcı daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle katılabilir.
4. Yarışmaya gönderilen eserler, bir CD/DVD’de,  300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.
5. Eserlerin kaydedildiği CD/DVD’de her kategori için bir dosya oluşturulacak ve fotoğraflar şartnamede belirtilen sıra numarası verilerek ait oldukları dosya içine kaydedilecektir. 
6.CD/DVD’lerin üzerine en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Örnek(AS5379) CD/DVD’ ye kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini yazmayacak, yalnız rumuz ve sıra numarası yazacaktır.
7. CD/DVD’ler bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır. Katılım formu eksiksiz doldurularak başka bir zarfa konmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca rumuz yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak gönderilmelidir.
8. Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD’deki dosyada belirtilmelidir.
9. CD/DVD’lerin posta ya da kargo ile gönderimi sırasında zarar görmemesi için sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi gerekmektedir. Gönderim sırasında doğabilecek zararlardan Buharkent Belediye Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.
10. Katılımcılar formları eksiksiz olarak doldurup imzalayarak göndereceklerdir.
11. Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler.
12.Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Katılım Formları, 01-07 Ağustos 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen adrese kargo ya da posta ile gönderilmeli veya teslim makbuzu karşılığında elden teslim edilmiş olmalıdır.
13. Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden Buharkent Belediye Başkanlığı sorumlu değildir.
14. Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

 

 

 

ADRES: Kamilpaşa mahallesi Atatürk Caddesi No:73 Buharkent/AYDIN

Telefon :0256 391 30 05