BUHARKENT MYO İÇİN REYHAN KAPTAN'DAN BAĞIŞ

Sayın Reyhan KAPTAN babası Ömer YAKAR'dan miras kalan tarlanın kendisine düşen hissesini Buharkent Meslek Yüksek Okulunun tefrişatında kullanılmak üzere ve bir odaya babasının isminin verilmesi şartıyla belediyemize bağışlamıştır.Merhum Ömer YAKAR'a Allahtan Rahmet,bağışta bulunan kızı Reyhan KAPTAN'a teşekkürlerimizi sunuyoruz