OCAK 2015 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

BUHARKENT

                                                                       BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

                                                                                                                                       

Sayı    :                                                                                                                                              05 .01.2015

Konu  :Meclis kararlar özeti

                                                      MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 05.01.2015 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısına ait kararlar özetidir.

1-5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereği Denetim  komisyonu üyeliğine yapılan gizli oylama sonucunda  Suzan BEŞER, İsmail SEZER ve Tuncay ŞİMŞEK’in seçilmelerine, meclis ve komisyon oturum ücretlerinin ise Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin hesaplanarak ödenmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 05.01.2015 tarihli toplantıda oy birliği ile  karar verildi.

 

2--5393 sayılı kanunun 49. maddesi gereğince, 2014 mali yılı  sonuna kadar bir yıl için davaları takip etmek , danışmanlık hizmetlerini yapmak ve   ayda beş gün çalışmak ve 40 saati geçmemek üzere Kısmi Zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasının onaylanmasına, sözleşmesinin yapılmasına, Avukat sözleşme ücretinin net 1.057,00 TL, ayrıca 01.01.2015 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Fen işlerinde çalışmak üzere,boş bulunan 8. dereceli mühendis kadrosu ile 7.dereceli Mimar kadrosu karşılığında,Tam  Zamanlı sözleşmeli 1 İnşaat Mühendisi ve 1 Mimarın çalıştırılmasının onaylanmasına, sözleşme yapılmasına, İnşaat Mühendisinin sözleşme ücretinin net 1.442,00 TL, Mimarın sözleşme ücretinin net 1.648,00 TL dan yapılmasına sözleşmelerin gerekli yerlere gönderilmesine , 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 05.01.2015 tarihli toplantıda oy birliği ile karar verildi.

 

3- 30 Aralık 2014 gün ve 29221 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin (seri no:46) 2.2 maddesine göre,işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise 7.grup 5.derecede yer alan 25 TL üzerinden alınmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 05.01.2015 tarihli toplantıda  oy birliği ile  karar verildi.

4- Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih ve 2014/9-44 sayılı kararı ile oluşturulan İçkili Yerler Bölgesi Tespit komisyonunun çalışmaları sonucunda hazırlanan 25.12.2014 tarihli raporun kabul edilerek, raporda yer alan ve 5 maddeden oluşan bölgelerin İçkili Yerler Bölgesi olarak ilan edilmesine, 13.10.2010 tarih ve 2010/2-11 sayılı meclis kararı ile 02.11.2011 tarih ve 2011/11-57 sayılı meclis kararında kabul edilen Bölgelerin içkili yerler bölgesi olarak korunmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  05.01.2015 tarihli toplantıda oy birliği  ile karar verildi.

 

5- Pamuklu deresinin mevcut akış yolunun imar yerleşim alanından geçmesi ve çevresine zaman zaman taşkınlık ile zarar vermesi üzerine,DSİ Bölge Müdürlüğünce yapılan dere ıslah projesinde Pamuklu deresinin yeni akış yönü olarak, Kayaburnu Mahallesi Ericek caddesi güney paralelinde yer alan kadastro yolu ile Ericek Caddesi ve 66.sokak üzerinden geçerek Çağlayan deresine bağlanan yeni güzergahın kabul edilmesine,imar planlarına işlettirilmesine 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  05.01.2015 tarihli toplantıda oy birliği  ile karar verildi.

 

6- İlçemiz Savcıllı Mahallesinde bulunan 4 pafta 1086 parsel 107 m2 alanlı taşınmazın satışının yapılabilmesi için satış izni verilmesine,satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  05.01.2015 tarihli toplantıda oy birliği ile  karar verildi.

 

7- Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015 Mali yılı Belediye Bütçesinin ilgili bölümünden bir adet hidrolik Eklemli platformlu Kamyonet alınmasına, ,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  oy birliği ile  karar verildi.

 

 

      Mehmet EROL                            Yüksel GÜNGÖRDÜ                          Tuncay ŞİMŞEK

      Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                     Meclis Katibi