ŞUBAT 2015 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

BUHARKENT

                                                                        BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

 

                                                                                                                                     

Sayı    :                                                                                                                                              02 .02.2015

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

 

                                                      MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısına ait kararlar özetidir.

 

1- Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 2015/1-2 sayılı kararında tespit edilen Tam Zamanlı 1 sözleşmeli inşaat mühendisinin net ücretine ait karar kısmının iptal edilmesi konusunun görüşülmesi sonucunda; Söz konusu meclis kararının 2.maddesinde bahsedilen “Tam Zamanlı sözleşmeli 1 İnşaat Mühendisinin sözleşme ücretinin net 1.442,00 TL  yapılmasına cümlesindeki 1.442,00 TL nın iptal edilerek sözleşme ücretinin net 1.648,00 TL olarak düzeltilmesine , sözleşmelerin gerekli yerlere gönderilmesine , 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 02.02.2015 tarihli toplantıda oy birliği ile karar verildi.

 

2- 26.12.2014 tarih 29217 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2015 yılı Bütçe Kanununun ( K ) cetvelinin Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretlerine ilişkin açıklamalarından olan, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisinde uygulanacak fazla mesai ücretine göre; Belediyemiz sınırlarında çalışan Zabıta Amiri ve memurlarına 250,00 TL ödenmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 02.02.2015 tarihli toplantıda oy birliği  ile karar verildi.

 

3-5393 sayılı kanunun 14.maddesi ile 5018 sayılı Kamu Maliyesi Kontrol Kanununun 29.maddesi ve Dernek,Vakıf,Birlik,Kurum,Kuruluş,Sandık ve benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Gelenbe Sağlık Evinin odalarına laminat parke döşenmesi işi ile dış cephe sıva tamiratı,boya işlemleri,su tesisatı yenilenmesi gibi tamirat işlemlerinin belediyemiz tarafından yaptırılarak teslim edilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 02.02.2015 tarihinde  oy çokluğu  ile  karar verildi.

 

 

               

 

 

 

      Mehmet EROL                               Yüksel GÜNGÖRDÜ                           Tuncay ŞİMŞEK

      Belediye Başkanı                                 Meclis Katibi                                       Meclis Katibi