MART 2015 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ (1.OTURUM)

T.C.

BUHARKENT

                                                                         BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

 

                                                                                                                                     

Sayı    :                                                                                                                                              02 .03.2015

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

 

                                                      MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 02.03.2015 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısının 1.Oturumda alınan kararlara ait kararlar özetidir.

 

                02.03.2015 tarih 1.oturum-1.Birleşim:

 

1- Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Kazıcı ve yükleyici İş makinasının  kullanım ücretinin belirlenmesi ile ilgili konu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

2- Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Feslek Mah.Gümrükler Mevkiinde 725 parsel 170.860 m2 taşınmazdaki 5393/85430 m2 hissenin,Feslek Mah.Demiryolu mevkkinde 913,914,918,919, 920,921,924,925,927,928,929,1375 nolu parsellerin,Ortakçı Mahallesi Azaklık mevkiinde ½ hisseli 419,420,421,422,423 nolu parsellerin,Ortakçı mah.Azaklık mevkiinde 429 parselin, Buharkent Merkez Karakütük mevkiinde 224,225,226,227,228,229,230,253,254 parsellerin satış izni verilmesinin onaylanması konusu  encümene yetki verilmeden Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

3-5393 sayılı kanunun 14.maddesi ile 5018 sayılı Kamu Maliyesi Kontrol Kanununun 29.maddesi ve Dernek,Vakıf,Birlik,Kurum,Kuruluş,Sandık ve benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Buharkent Zafer Ortaokulu binasının sınıf kapılarının tamir edilmesi ve yenilenmesi işinin belediyemiz bütçesinden yaptırılmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 02.03.2015 tarihinde  oy birliği  ile  karar verildi.

 

4- Ek Gündem maddesi olarak görüşülen Yağmur suyu ve Muratdağı göleti ile sulanan arazilerin sulama suyu ücretinin yeniden belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

5-Ek Gündem maddesi olarak görüşülen Köylerin yerleşik alan sınırlarının genişletilmesine ilişkin konu İmar komisyonuna havale edildi.

 

 

               

 

 

 

      Mehmet EROL                               Yüksel GÜNGÖRDÜ                           Tuncay ŞİMŞEK

      Belediye Başkanı                                 Meclis Katibi                                       Meclis Katibi