NİSAN 2015 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

BUHARKENT

                                                                           BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

                                                                                                                                       

Sayı    :                                                                                                                                                02 .04.2015

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 02.04.2015 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısının 1.Oturumda alınan kararlara ait kararlar özetidir.

                02.04.2015 tarih 1.oturum-1.Birleşim:

 

1-  Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarihli olağan toplantısının 1.oturumunda İmar Komisyonuna sevk edilen “ 6360 sayılı kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince köy tüzel kişilikleri sona ermiş mahalle olarak Buharkent Belediyesine bağlanmış olan Ericek,Feslek,Gelenbe,Gündoğan,Kızıldere, Muratdağı,Ortakçı ve Savcıllı mahallelerinin yerleşik alanlarının genişleme durumunun incelenmesi” konusuna ilişkin düzenlenen 26.03.2015 tarihli İmar Komisyonu raporunun müzakere edilmesi sonucunda; 6  sayfadan ibaret Komisyon raporunun,komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve Aydın Büyükşehir Belediyesine sunulmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  02.04.2015 oy birliği ile karar verildi.

2- 18.03.2015 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakere edilmesi sonucunda; Komisyon raporunun,komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,raporda değer tespiti yapılan parsellerin satış izni verilerek encümene yetki verilmesine ,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  02.04.2015 tarihli 1. Oturum 1.birleşimde  oy çokluğu ile karar verildi.

 

3- Mehmet KÖSEOĞLU’na ait 26.02.2015 tarihli dilekçenin görüşülmesi oy birliği ile reddedildi.

 

4- İlçemiz cadde ve sokaklarda kaldırımlara işyerleri tarafından konulan masa, sandalye, sergi ve satış amaçlı mal ve malzemeler, büfe ve bakkaliye malzemeleri, reklam panoları gibi tüm malzemelerin işyerlerinin duvarından itibaren ölçülmek kaydıyla mevcut kaldırımının en fazla %50 sini işgal etmesine izin verilmesine, yayaların güvenliğine ve çevre düzenine etki edebilecek her türlü önlemin alınmasının sağlanmasına, uygulamanın  06.04.2015 tarihinden itibaren uygulanmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  02.04.2015 tarihli 1. Oturum 1.birleşimde  oy birliği ile karar verildi.

 

5- İlçemiz Kızıldere mahallesinde mülkiyeti Mehmet ÇAKMAK’a ait 360 parsel 13850 m2 alanlı taşınmazdan yaklaşık 1925,01 m2 ,mülkiyeti Bekir YILDIZ’a ait 350 parsel 5400 m2 alanlı taşınmazdan yaklaşık 1281,55 m2  ve mülkiyeti Melahat GÜZ 2/8 ,Gülay DENİZ 6/8 ait 344 parsel 14550  m2 alanlı taşınmazdan yaklaşık 529,36 m2 alanın döner kavşağa bağlanan servis yolu amacıyla kullanılmak üzere kamulaştırmasının yapılabilmesi için yatırım programına alınarak ilgili bütçe bölümünden harcama yapılmasına , 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  02.04.2015 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

6- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre düzenlenen Belediyemize ait 2015 mali yılında uygulanacak olan tarife listesindeki düğün yeri kiralama ücretlerinden yeni bağlanan mahallelerdeki düğün yeri kiralama ücretlerinin yeniden değerlendirmeye alınması Ortakçı mahallesi Muhtarı tarafından 30.03.2015 tarihli dilekçe ile talep edilmiş olup,mecliste yapılan müzakere sonucunda; 6360 sayılı yasaya göre köy tüzel kişiliğini kaybeden mahallelerde bulunan düğün alanı yerlerinin kiralama ücretinin, gündüz kiralama için 100,00 TL gece kiralama için 200,00 TL, gece ve gündüz ikisini birden kiralama için 250,00 TL olarak yeniden belirlenmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince meclisimizce 02.04.2015 tarihinde oy birliği ile karar  verildi.

 

7- Belediyemiz hizmet birimlerine ait  2014 mali yılı  faaliyet raporları ile idari faaliyet raporu okundu. 5393 sayılı yasanın 56.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.maddesi hükmü gereğince düzenlenen  Belediye Başkanlığı idari faaliyet raporunun onanması ile ilgili açık oylamaya geçildi.Yapılan oylama sonucunda ekli 51 sayfadan ibaret faaliyet raporunun aynı şekli ve içeriği ile kabul edilerek onaylanmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 02.04.2015 tarihli toplantıda  oy birliği ile karar verildi.

 

                8- İlçemiz Kamilpaşa mahallesi Atatürk caddesi üzerinde bulunan 48 pafta 6219 parsel 307,56 m2 alanlı taşınmaza Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 07.10.2011 tarih ve 46 sayılı karar ile Kültür Varlığı tescili konulmuştur.Saibe İncirci vrs.lerine ait 6219 parsel nolu taşınmazı kent ve kültür müzesi olarak kullanmak amacıyla restorasyonun ve kamulaştırmasının yapılmasına, yatırım programına alınarak, ilgili bütçe ödeneğinden ödeme yapılmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince meclisimizce 02.04.2015 tarihinde oy çokluğu ile karar  verildi.

 

                9- Güney Ege Kalkınma Ajansının 2015 yılında uygulayacağı Yenilenebilir  Enerji Mali Destek Programı Kapsamında, belediyemizce Ajansa, “Güneşe farklı bakalım,enerjiyi toplayalım “ başlıklı bir proje sunulmasına ve faaliyetin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan faaliyette  belediyemizi temsile, ilzama ve Proje belgelerini imzalamaya,ayrıca proje hesabını kendi adına açmaya; bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma işlemlerinde Belediye Başkanı Mehmet EROL’un yetkili olmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 02.04.2015 tarihli toplantıda oy  birliği ile  karar verildi.

 

 

             Mehmet EROL                                 Yüksel GÜNGÖRDÜ                             Tuncay ŞİMŞEK

            Belediye Başkanı                                   Meclis Katibi                                       Meclis Katibi