MAYIS 2015 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

                                                                                                                                                                                 BUHARKENT

                                                                              BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

                                                                                                                                       

Sayı    :                                                                                                                                                    04 .05.2015

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 04.05.2015 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısının 1.Oturumda alınan kararlara ait kararlar özetidir.

                04.05.2015 tarih 1.oturum-1.Birleşim:

 

1-  Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Feslek Mah.Demiryolu mevkiinde,909,910, 913,914,918,919, 920,921,924,925,927,928,929,1375 nolu parsellerin,Ortakçı mah.Azaklık mevkiinde 429 parselin, ve Buharkent Merkez Karakütük mevkiinde 224,225,226,227,228,229,230,253,254 nolu parsellerde yarıcılık anlaşması bulunan kişilerin haklarının korunması amacıyla söz konusu arazilerin yeniden değerlendirilmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  04.05.2015 tarihli 1. Oturum 1.birleşimde  oy birliği ile karar verildi.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden gelen 08.04.2015 tarih ve 4887 sayılı yazısı gereği; belediyemize şartlı yardımlar kapsamında tahsis edilen bir adet 4x2 13+1,5 m3 Ford Cargo 1826DC marka, 09 ZG 380 Plaka nolu Çöp Toplama Kamyonu Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacağından KAMU HİZMETİ ADINA TAHSİS EDİLMESİNE, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince meclisimizce 04.05.2015 tarihinde oy birliği ile karar  verildi

 

3- Buharkent Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 2015/7 sayılı yazısında Buharkent OSB’ de yeniden kurulacak olan Müteşebbis Heyetinde Buharkent Belediyesini temsil edecek 3 asil ve 3 yedek üye bildirilmesi talep edilmiş olup, meclisimizde yapılan yeterli müzakerelerden sonra; Buharkent Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı Müteşebbis Heyetinde belediyemizi temsil etmek üzere Mehmet EROL, Mustafa ARI ve Ali ESİN’in Asil üye olarak, İsmail SEZER,Mehmet ÇAKMAK ve Nesrin ESER’in yedek üye olarak seçilmelerine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince meclisimizce 04.05.2015 tarihinde oy birliği ile karar  verildi.

 

4- Güney Ege Kalkınma Ajansının 2015 Yılı Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı  (Küçük ölçekli alt yapı projelerine yönelik) kapsamında, belediyemizce Ajansa, “ Yaş Meyvede Kümelenme İle Gelişelim “ başlıklı bir proje sunulmasına ve faaliyetin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan faaliyette  belediyemizi temsile, ilzama ve Proje belgelerini imzalamaya,ayrıca proje hesabını kendi adına açmaya; bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma işlemlerinde Belediye Başkanı Mehmet EROL’un yetkili olmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 04.05.2015 tarihli toplantıda oy  birliği ile  karar verildi.

 

5- İlçemize bağlı Menderes Mahallesinde Adnan Menderes Bulvarından ayrılarak güneye inen ve İstasyon caddesine bağlanan caddenin mevcut adı olan Menderes Caddesi adının değiştirilerek “Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz “ adının verilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  04.05.2015 tarihli toplantıda oy birliği ile karar verildi.

        

6- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre düzenlenen Belediyemize ait 2015 mali yılında uygulanacak olan tarife listesindeki düğün yeri kiralama ücretlerinden yeni bağlanan mahallelerdeki düğün yeri kiralama ücretlerinin yeniden değerlendirmeye alınması Ortakçı mahallesi Muhtarı tarafından 30.03.2015 tarihli dilekçe ile talep edilmiş olup,mecliste yapılan müzakere sonucunda; 6360 sayılı yasaya göre köy tüzel kişiliğini kaybeden mahallelerde bulunan düğün alanı yerlerinin kiralama ücretinin, gündüz kiralama için 100,00 TL gece kiralama için 200,00 TL, gece ve gündüz ikisini birden kiralama için 250,00 TL olarak yeniden belirlenmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince meclisimizce 02.04.2015 tarihinde oy birliği ile karar  verildi.

 

7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40/1 inci maddesi gereğince 2014 mali yılı kesin hesap cetvellerinin aynen  kabul edilerek onaylanmasına 5393  sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 04.05.2015 tarihli toplantısında oy birliği ile karar verildi.

 

8- İlçe merkezine Yarı olimpik yüzme havuzu yapılması konusunun mecliste yapılan yeterli müzakeresi sonucunda; 850.244,61 TL Yaklaşık maliyetli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapımı işi için İller Bankasından 750.000,00.-TL ( yediyüzellibinlira ) Kredi alınması ile  borçlanma yapılmasına, İller Bankasına  müracaat edilerek işlemleri için belediye başkanına yetki verilmesine, Belediye Kanunun 68/e maddesi gereği İçişleri Bakanlığından onay alınmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  04.05.2015 tarihli toplantıda oy birliği ile karar verildi.

               

 

             Mehmet EROL                                 Yüksel GÜNGÖRDÜ                             Tuncay ŞİMŞEK

            Belediye Başkanı                                   Meclis Katibi                                       Meclis Katibi