HAZİRAN 2015 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

BUHARKENT

                                                                          BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

                                                                                                                                       

Sayı    :                                                                                                                                                    04 .05.2015

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 01.06.2015 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısının 1.Oturumda ve 04.06.2015 tarihinde yapılan  2. Oturumunda alınan kararlara ait kararlar özetidir.

           

1- 29.05.2015 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakere edilmesi sonucunda; Komisyon raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 913,918,920,921,924,925,1375 nolu parsellerde yarıcılık sözleşmesi hak sahiplerine 13,00 TL birim fiyatı üzerinden ihale usulü satışlarının yapılmasına, arazilerin belediyemize ait ½ hissesinin halen kullanmakta olan hak sahipleri tarafından satın alınması durumunda,satış bedelinin tapu miktarının yarısının üzerinden hesaplanıp bedeli tahsil edildikten sonra tescilinin yapılmasına, arazilerin belediyemize ait ½ hissesinin yarıcılık hak sahibi haricinde 3.şahısların satın alması durumunda, satış bedelinin tapu miktarının tamamı üzerinden hesaplanıp bedeli tahsil edildikten sonra tapu tescilinin yapılmasına, yukarıdaki parsellerin satışına izin verilerek satış işlemleri için encümene, tapu devirleri için belediye başkanına yetki verilmesine,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  01.06.2015 tarihli 1. Oturum 1.birleşimde  oy çokluğu ile karar verildi.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden gelen 08.04.2015 tarih ve 4887 sayılı yazısı gereği; belediyemize şartlı yardımlar kapsamında tahsis edilen bir adet 6x2 13000 litrelik Ford Cargo 2526HR marka, SU TANKERİ (Arazöz) aracı Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacağından KAMU HİZMETİ ADINA TAHSİS EDİLMESİNE, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince meclisimizce 01.06.2015 tarihinde oy birliği ile karar  verildi.

3- Feslek Mahallesi 1372 parsel m2 alanlı taşınmazda bulunan zeytinlerin damlama sistemi kurularak sulanması ve yakın çevresinde bulunan belediyemize ait arazilerin sulanması amacıyla 1372 parsel üzerinde  sondaj açılmasına,sondaj maliyetlerini karşılamak üzere T.C.Ziraat Bankası Buharkent Şubesinden beş yıl vadeli Tarımsal amaçlı kredi çekilmesine, kredi işlemlerini takip etmek ve gerekli belgeleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 01.06.2015 tarihli toplantıda  oy birliği ile  karar verildi.

4- Taze İncir Festivalinin, Ağustos 2015 ayı içerisinde Kültür ve Sanat Şenliği 11.Taze İncir festivali adı altında yapılmasına, çeşitli etkinlikler düzenlenmesine gerekli harcamaların yapılmasına ve yarışmalarda kazananlara verilecek altın, plaket vs.ödüllerin alınmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 01.06.2015 tarihli toplantıda  oy birliği ile  karar verildi.

5- Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015 Mali yılı Belediye Bütçesinin Fen İşleri ve Hizmetleri Biriminin 46.09.06.38.06.1.4.01 kara taşıtları alımları Ekonomik kodundan bir adet Damperli Kamyon alınmasına ve bütçenin T taşıt cetveline Damperli kamyon alımının eklenmesine,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  oy birliği ile  karar verildi.        

6- 5393 sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereği kurulması gereken ve anlaşmazlık konularını incelemek ve karar vermek üzere  belediye meclisinde bulunan her partinin üye sayısının toplam üye sayısına oranlanması suretiyle 2 AK Parti ve  1 MHP den oluşacak şekilde 3 kişilik İmar  komisyonu üyeliğine yapılan  oylama sonucunda İsmail SEZER,Suzan BEŞER ve Tuncay ŞİMŞEK’ın seçilmelerine, Plan ve Bütçe komisyonu üyeliğine Uğur KUL,Mehmet ÇAKMAK ve Yüksel GÜNGÖRDÜ’nün seçilmelerine, meclis toplantısı ve komisyonlar oturum ücretlerinin ise Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin hesaplanarak ödenmesine,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  01.06.2015 tarihli toplantıda oy birliği ile  karar verildi.

7- 2012 tarihinde Buharkent kaymakamlığınca taktırılan 16 adet kamera kayıt cihazlarının arızası nedeniyle çalıştırılamadığından,emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanmak için kayıt cihazlarının bakımının yaptırılması talep edilmiş olup,mecliste yapılan yeterli müzakereden sonra; 5393 sayılı kanunun 14.maddesi ile 5018 sayılı Kamu Maliyesi Kontrol Kanununun 29.maddesi ve Dernek,Vakıf,Birlik,Kurum,Kuruluş,Sandık ve benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 16 adet kameranın tamir ve bakımının belediyemizce yaptırılarak, uygun yerlere takılmasına,bakım masraflarının belediye bütçesinden ödenmesine 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 01.06.2015 tarihli toplantıda  oy birliği ile  karar verildi.

8-  Nazilli Orman İşletme Müdürlüğünden gelen 25 Mayıs 2015 tarih ve 1085668 sayılı yazısında, İşletme şeflikleri sınırlarında yer alan Köy Tüzel Kişiliklerince tesis edilen Özel Ağaçlandırma Sahalarının belediyelere devredileceği bildirilmiş olup,mecliste yapılan yeterli müzakereden sonra; Özel Ağaçlandırma sahalarının belediyemize devir işlemlerini yürütmek ,gerekli belgeleri imzalamak üzere Ziraat Mühendisi Mesud VURAL’a yetki verilmesine,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 01.06.2015 tarihli toplantıda  oy birliği ile  karar verildi.

9- 29.05.2015 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakere edilmesi sonucunda; Komisyon raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 909,910 nolu parsellerde yarıcılık sözleşmesi hak sahiplerine 13,00 TL birim fiyatı üzerinden ihale usulü satışlarının yapılmasına, arazilerin belediyemize ait ½  hissesinin halen kullanmakta olan hak sahipleri tarafından satın alınması durumunda, satış bedelinin tapu miktarının yarısının üzerinden hesaplanıp bedeli tahsil edildikten sonra tescilinin yapılmasına, arazilerin belediyemize ait ½ hissesinin yarıcılık hak sahibi haricinde 3.şahısların satın alması durumunda, satış bedelinin tapu miktarının tamamı üzerinden hesaplanıp bedeli tahsil edildikten sonra tapu tescilinin yapılmasına, yukarıdaki parsellerin satışına izin verilerek satış işlemleri için encümene, tapu devirleri için belediye başkanına yetki verilmesine,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  04.06.2015 tarihli 2. Oturum 1.birleşimde  oy çokluğu ile karar verildi.

10- Buharkent İlçesi Üçeylül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde mülkiyeti Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 38 pafta 3883 parselin, parsel kullanışının “ PTT Hizmet Alanı  en çok 5 kat “ kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 04.06.2015 tarihli toplantıda toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

           

 

                   Mehmet EROL                                 Yüksel GÜNGÖRDÜ                             Tuncay ŞİMŞEK

                   Belediye Başkanı                                   Meclis Katibi                                       Meclis Katibi