AĞUSTOS 2015 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

BUHARKENT

                                                                            BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

                                                                                                                               

 

       

Sayı    :                                                                                                                  03 .08.2015

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

 

           5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 03.08.2015 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısının 1.Oturum 1.birleşimi ve 2.birleşiminde alınan kararlara ait kararlar özetidir.

           

1- İlçemiz Kamilpaşa mahallesi 16.sokak üzerinde bulunan 48 pafta 3086 parsel 188 m2 alanlı taşınmaza Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 23.08.2012 tarih ve 842 sayılı karar ile II.grup Kültür Varlığı tescili konulmuştur.Nurşen BELLEK’e ait 3086 parsel nolu taşınmazı kültür Evi olarak kullanmak amacıyla restorasyonun yapılabilmesi için satın alınmasına,yatırım programına alınarak, ilgili bütçe ödeneğinden ödeme yapılmasına ve satın işlemleri için belediye başkanına yetki verilmesine,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince meclisimizce 03.08.2015 tarihinde oy birliği ile karar  verildi.

 

2- 03.08.2015 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakere edilmesi sonucunda; Komisyon raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 919  nolu parselde yarıcılık sözleşmesi hak sahiplerine 13,00 TL birim fiyatı üzerinden ihale usulü satışlarının yapılmasına, arazilerin belediyemize ait ½  hissesinin halen kullanmakta olan hak sahipleri tarafından satın alınması durumunda, satış bedelinin tapu miktarının yarısının üzerinden hesaplanıp bedeli tahsil edildikten sonra tescilinin yapılmasına, arazilerin belediyemize ait ½ hissesinin yarıcılık hak sahibi haricinde 3.şahısların satın alması durumunda, satış bedelinin tapu miktarının tamamı üzerinden hesaplanıp bedeli tahsil edildikten sonra tapu tescilinin yapılmasına, yukarıdaki parselin satışına izin verilerek satış işlemleri için encümene, tapu devirleri için belediye başkanına yetki verilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  03.08.2015 tarihli 1. Oturum 2.birleşimde  oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

           

              Mehmet EROL               Yüksel GÜNGÖRDÜ          Tuncay ŞİMŞEK

           Belediye Başkanı               Meclis Katibi                         Meclis Katibi  

                                                   Toplantıya katılmadı.