EKİM 2015 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

BUHARKENT

                                                                                                     BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

                                                                                                                               

       

Sayı    :                                                                                                                                   07 .10.2015

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 07.10.2015 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısının 1.Oturum 1.birleşimi ve 2.birleşiminde alınan kararlara ait kararlar özetidir.

           

1- 28.09.2015 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakere edilmesi sonucunda; Komisyon raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Ayşe ÖZKAN(KILINÇ) ‘ın Ortakçı Köy Muhtarlığının istemiş olduğu şartları yerine getirdiği ve 4401/170860 m2 hissesi için tespit edilen 2.815,00 TL yı Ortakçı Köy Muhtarlığı adına yatırdığı anlaşılarak Ayşe ÖZKAN(KILINÇ) adına tapu tescilinin yapılmasına, yukarıdaki parselin satışına izin verilerek satış işlemleri için encümene, tapu devirleri için belediye başkanına yetki verilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  07.10.2015 tarihli 1. Oturum 1.birleşimde  oy birliği ile karar verildi.

2- İlçemiz Zafer mahallesi Efeler caddesi üzerinde bulunan 1 pafta 3767 parsel 360,00 m2 alanlı taşınmaz ile 3763 parsel 542,54 m2 alanlı taşınmaz 29L-Id nolu imar planımızda “Soğuk Hava Deposu “ alanında kaldığından ve bu alana Güney Ege Kalkınma Ajansının Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Soğuk Hava Deposu yapılacağından, 3763 ve 3767 parsellerin kamulaştırmasının yapılmak üzere, yatırım programına alınmasına ve ilgili bütçe ödeneğinden ödeme yapılmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince meclisimizce 07.10.2015 tarihinde oy birliği ile karar  verildi.

 

3- Savcıllı mahallesi 860 parsel 80.000,00 m2 alanlı Zeytin bahçesi vasıflı taşınmaz Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Aydın Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 02.06.2015 tarih ve 187 sayılı kararı ve 6360 sayılı yasanın geçici 1.maddesi 3.fıkrası gereğince belediyemiz tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olup, 860 parsel devredilirken kredi borcundan dolayı üzerine konulan Halk Bankası adına kayıtlı ipoteğin ana parası,faiz ve icra giderleri, SGK tarafından işçi pirim borçları için konulan ipoteğin ana parası,faiz ve icra giderleri ile Güney Ege Kalkınma Ajansına 2015 yılında ödenmesi gereken 2014 yılı üyelik aidatı ve gecikme faizinin  belediye bütçesinden ödenmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 07.10.2015 tarihli toplantıda oy birliği ile karar verildi.

4- İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 4.000,00 TL maddi yardım yapılmasına, spor kulüplerinin 2015-2016 sezonunda %50 oranında yerli futbolcu oynatması halinde 6.000,00 TL maddi yardım yapılmasına,sezon başında spor takımlarının ihtiyacı olan spor malzemelerinin  (eşofman,top,forma takımı,tozluk,spor ayakkabısı  vs.) belediyemizce alınarak teslim edilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 07.10.2015 tarihinde  oy birliği  ile  karar verildi.

 

5-Buharkent merkez Çelemen mevkiinde  4 pafta 1571 parsel 4020,00 m2 alanlı taşınmazın bağış şartlarının kabul edilerek belediyemiz adına şartlı bağış olarak verilmesinin kabulüne ve üniversite binasının bir odasına Ömer YAKAR isminin verilmesine, Tapu işlemleri için belediye başkanına yetki verilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  07.10.2015 tarihli toplantıda oy birliği ile  karar verildi

 

6- Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İstiklal Mahallesi Ali Galip Bellek caddesi üzerinde bulunan 194 ada 2 parsel 2.626,70 m2, 194 ada 3 parsel 2.625,95 m2 ve 194 ada 4 parsel 2.280,95 m2 olmak üzere toplam 7533,60 m2  alanlı arsaların Anadolu Lisesi yapılması ve  İstiklal İlkokulunun bulunduğu 2324 parselin kullanım hakkının uzun bir süre ile belediyemize  tahsis edilmesi karşılığında mülkiyetinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmesinin kabulüne, Tapu işlemleri için belediye başkanına yetki verilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  07.10.2015 tarihli toplantıda oy birliği ile  karar verildi.

 

 

           

              Mehmet EROL                    Yüksel GÜNGÖRDÜ                             Tuncay ŞİMŞEK

      Belediye Başkanı                             Meclis Katibi                                       Meclis Katibi