KASIM 2015 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

BUHARKENT

BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

                                                                                                                               

       

Sayı    :                                                                                                                                 02.11.2015

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 02.11.2015 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısının 1.Oturum 1.birleşimi ve 2.birleşiminde alınan kararlara ait kararlar özetidir.

           

1- Evsel Katı Atık Tarifeleri ile 2016 mali yılı tarifelerinin yeniden düzenlenmesi plan ve Bütçe komisyonuna 02.11.2015 tarihli toplantıda oy birliği ile kabul edildi.

 

2- Kamu Yararı kararının müzakere edilmesi sonucunda; Kızıldere kavşağına bağlanacak servis yolunun güzergahında yapılan değişikliğe göre  kamulaştırılması gereken parsellerin değişmesi nedeniyle Kızıldere mahallesinde mülkiyeti Güngör AKTAŞ’a ait 348 parsel 2.350,00 m2 alanlı  taşınmazdan mevcut kadastro yolunun devamı olarak kısmi kamulaştırma yapılabilmesi için yatırım programına alınmasına ve  ilgili bütçe bölümünden harcama yapılmasına , 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  02.11.2015 tarihli 1. Oturum 1.birleşimde  oy birliği ile karar verildi.

 

3- Kuyucak Kadastro Müdürlüğünün 15.10.2015 tarih ve E.1333816 sayılı yazısı ile İlçemiz Üçeylül, Kamilpaşa, Menderes, Kayaburnu, Zafer, İstiklal, Savcıllı, Kızıldere, Feslek ve Ortakçı mahallelerinde 3402 sayılı kanun kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında görev almak üzere her mahalleden altışar (6) bilirkişinin seçilmesi istenmiş olup; mahalle muhtarlarından temin edilen listelerdeki kişilerin seçilmelerine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince meclisimizce 02.11.2015 tarihinde oy birliği ile karar  verildi.

 

4- ilçemiz Ortakçı mahallesi Ortakçı Sokak No:645 adresinde ikamet eden  Erdoğan KIVRAK’a ait evin tamir, bakım ve onarımının  ancak, mal sahibi olan kişinin 10 yıl süre ile kiracı durumundaki Erdoğan kıvrak’ı evden çıkartmayacağına dair taahhütname vermesi halinde yapılmasına, yapılacak harcamaların belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  02.11.2015 tarihli toplantısında  oy birliği  ile  karar verildi.

 

5- İlçemiz Kızıldere mahallesinde ikamet eden ve fiziksel engelli çocuğunun olduğunu dilekçesinde belirterek Tekerlekli sandalye talebinde bulunan Ahmet KUBUS hakkında gerekli araştırmaların yapılarak, çocuğuna ait engelli raporu alındıktan sonra tekerlekli sandalye alınmasına, bedelinin belediyemiz bütçesinden ödenmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 02.11.2015 tarihli toplantıda oy birliği ile karar verildi.   

 

6- ilçemiz Savcıllı mahallesinde yerleşim alanında bulunan 954 parsel mera alanının bir bölümünün yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla  imar planı yapımı çalışmalarına başlanmasına, Savcıllı Mahallesi yerleşim alanının tamamının 1/25000 ölçekli Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni planında bulunduğundan, alt ölçekli 1/5000 Nazım İmar Planı ile  1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarının hazırlattırılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı onayına sunulmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 02.11.2015 tarihli toplantıda oy çokluğu ile karar verildi.   

 

 

           

             Mehmet EROL                    Yüksel GÜNGÖRDÜ                             Tuncay ŞİMŞEK

          Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                                       Meclis Katibi