ARALIK 2015 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

BUHARKENT

BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

                                                                                                                               

       

Sayı    :                                                                                                                                 07.12.2015

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 07.12.2015 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısının 1.Oturum 1.birleşimi ve 2.birleşiminde alınan kararlara ait kararlar özetidir.

           

1- Evsel Katı Atık Hizmetleri ücreti olan yıllık 50,40.-TL nın su abonesi üzerinden alınması halinde meskenlerden ve işyerlerinden, aylık 4,20 TL olarak 12 eşit taksitte su faturaları ile tahsil edilmesine, Su faturaları üzerinden alınmaması halinde iki eşit taksitte Mayıs ve Kasım aylarında tahsil edilmesine, işyerleri gibi binalardan 2015 yılı EVSEL katı atık Yıllık Ücret Tarifesinin 7.grup 5.dereceden Mayıs ve Kasım ayları içerisinde 2 eşit taksitte tahsil edilmesine ve 2016 mali yılında uygulanacak olan belediye ücretleri, vergi ve harçlarına ait ekli 16 sayfadan ibaret tarife listesindeki bazı tarifelerin  2015 yılı değerleme  oranı olan %10 oranında artış yapılmasına, İlan reklam vergilerinin ilçemizde oluşturulan gruplara göre tahsil edilmesine, tarifelerin 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince meclisimizce 07.12.2015 tarihinde oy birliği ile karar  verildi.

 

2- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, 2015 yılı bütçesinde ödenek konulan ve 2015 yılı içinde tamamının harcanmayacağı düşünülen Zabıta Amirliği Atık Yönetimi Hizmetleri 46.09.06.46.05.1.0.00.5.03.05 Hizmet alımları bölümünden 163.000,00 TL alınarak, Fen İşleri Hizmetleri 46.09.06.38.06.1.0.00.5.01.03 İşçi-Ücretler bölümüne aktarılmasına, Fen İşleri Hizmetleri 46.09.06.38.06.1.0.00.5.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri bölümünden 150.000,00 TL alınarak, 46.09.06.38.06.1.0.00.5.02.03  İşçi-Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne 50.000,00 TL, 46.09.06.38.06.1.0.00.5.01.06 04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma bölümüne 100.000,00 TL aktarma yapılarak toplam 313.000,00 TL ödenek aktarma yapılmasının kabulüne , 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 07.12.2015 tarihli toplantıda  oy birliği ile  karar verildi.

 

3- İlçemize bağlı Gündoğan mahallesinde bulunan Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait arazilerden bazılarının bağcılık yapılmak üzere kiraya verilmesi talep edildiğinden, Mecliste yapılan yeterli müzakereden sonra; Gündoğan mahallesinde Belediyemize ait 101 ada 335 parsel 11493,68 m2,336 parsel 3658,31 m2 ve 451 parsel 21072,61 m2 alanlı tarlalardan 451 parselin yayla bağcılığı, 335 ve 336 parselin de meyve fidanı dikilmesi şartı ile 10 yılı süre ile kiraya verilmesine, ihale yapılması için encümene yetki verilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 07.12.2015 tarihli toplantıda  oy birliği ile  karar verildi.

 

4- İlçemizde kültürel etkinlik ve sosyal fayda sağlamak ilçenin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla her yıl geleneksel hale gelen Deve Güreşi Etkinliğinin  20 Aralık 2015 Tarihinde yapılmasına, deve güreşinin halktan katılımlar ile düzenlenmesine ve gerekli harcamaların belediye bütçesinden yapılmasına,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 07.12.2015 tarihli toplantıda  oy birliği ile  karar verildi.

 

 

           

     Mehmet EROL                      Yüksel GÜNGÖRDÜ                             Tuncay ŞİMŞEK

   Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                                       Meclis Katibi