OCAK 2016 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

BUHARKENT

                                                         BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

                                                                                                                                       

Sayı    :                                                                                                                                              08 .01.2016

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

                                                      MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 04.01.2016 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısına ait kararlar özetidir.

 

1-5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereği Denetim  komisyonu üyeliğine yapılan gizli oylama sonucunda  Mehmet ÇAKMAK, Uğur KUL ve Yüksel GÜNGÖRDÜ’nün seçilmelerine, meclis ve komisyon oturum ücretlerinin ise Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin hesaplanarak ödenmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 04.01.2016 tarihli toplantıda oy birliği ile  karar verildi.

2--5393 sayılı kanunun 49. maddesi gereğince, 2014 mali yılı  sonuna kadar bir yıl için davaları takip etmek , danışmanlık hizmetlerini yapmak ve   ayda beş gün çalışmak ve 40 saati geçmemek üzere Kısmi Zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasının onaylanmasına, sözleşmesinin yapılmasına, Avukat sözleşme ücretinin net 1.130,00 TL, ayrıca 01.01.2016 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve Fen işlerinde çalışmak üzere,boş bulunan 8. dereceli mühendis kadrosu ile 7.dereceli Mimar kadrosu karşılığında,Tam  Zamanlı sözleşmeli 1 İnşaat Mühendisi ve 1 Mimarın çalıştırılmasının onaylanmasına, sözleşme yapılmasına, İnşaat Mühendisinin sözleşme ücretinin net 1.830,00 TL, Mimarın sözleşme ücretinin net 1.830,00 TL dan yapılmasına sözleşmelerin gerekli yerlere gönderilmesine , 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 04.01.2016 tarihli toplantıda oy birliği ile karar verildi.

3- Kuyucak Kadastro Müdürlüğünün 29.12.2015 tarih ve E.1922726 sayılı yazısı ile İlçemiz Üçeylül, Kamilpaşa, Menderes, Kayaburnu, Zafer, İstiklal, Savcıllı, Kızıldere, Feslek ve Ortakçı mahallelerinde 3402 sayılı kanun kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında görev almak üzere her mahalleden altışar (6) bilirkişinin seçilmesi istenmiş olup; seçilen bilir kişilerin bazılarında değişiklik yapılması gerektiğinden mahalle muhtarlarından yeniden temin edilen listelere göre bilirkişilerin seçilmelerine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  04.01.2016 tarihli toplantıda oy birliği  ile karar verildi.

 

4- Hayırsever bir vatandaş tarafından üniversite öğrencilerine dağıtılmak üzere belediyemize bağışlanan 2.500,00 TL nın, İlçemizde ikamet eden ve üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere 500,00 er lira olarak dağıtılmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 04.01.2016 tarihli toplantıda  oy birliği ile  karar verildi.

 

5- Reyhan KAPTAN tarafından Üniversite hizmet binasında tefrişat alımında kullanılmak ve düzenlenen odanın girişine Ömer YAKAR isminin verilmesi şartı ile belediyemize bağışlanan 4 pafta 1571 parsel 4020 m2 alanlı tarlanın belediyemize ait ½ hissesinin satışının yapılabilmesi için satış izni verilmesine, satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  04.01.2016 tarihli toplantıda oy birliği ile  karar verildi.

 

6- 28.09.2015 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakere edilmesi sonucunda; Komisyon raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 10 Kasım 2015 gün ve 29528 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki (sıra no:457) işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tablosuna göre; işyerlerinin derece ve gruplandırması yapılarak vergilerinin alınmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 08.01.2016 tarihli toplantıda  oy birliği ile  karar verildi.

 

 

 

 

      Mehmet EROL                            Yüksel GÜNGÖRDÜ                          Tuncay ŞİMŞEK

      Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                     Meclis Katibi