ŞUBAT 2016 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

BUHARKENT

BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

 

                                                                                                                                     

Sayı    :                                                                                                                                              01 .02.2016

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

 

                                                      MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısına ait kararlar özetidir.

 

1- 23.12.2015 tarih 29571 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2016 yılı geçici Bütçe Kanununda ( K ) cetvelinin Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretlerine ilişkin açıklamalarından olan, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisinde uygulanacak fazla mesai ücretine göre; Belediyemiz sınırlarında çalışan Zabıta Amiri ve memurlarına 300,00 TL ödenmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 01.02.2016 tarihli toplantıda oy birliği  ile karar verildi

 

2- İlçemiz İstiklal Mahallesi Efeler Caddesinde bulunan 64 pafta 5752 parsel 514 m2 alanlı taşınmazdaki belediyemiz tüzel kişiliğine ait 76/514 m2 hissenin satışının yapılabilmesi için satış izni verilmesine, satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  01.02.2016 tarihli toplantıda oy birliği ile  karar verildi.

 

3- Buharkent Organize Sanayi Bölgesi alanında kalan, Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait 1013 parsel 191.366,00 m2 alanlı arazinin OSB Müdürlüğünce kamulaştırma çalışmalarına başlandığından, 1013 parsel kayıtlı araziden İmar uygulamasından sonra tahsis edilmesi halinde, bulunduğu konuma göre Devlet karayoluna cepheli olmak üzere 20.000 m2, imar uygulamasından önce tahsis edilmesi halinde 33.000 m2 alanın belediyemiz mülkiyetinde kalmak şartıyla ve kalan arazi veya arsa ile  Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcı kuruluş olarak katılım sağlanmasına, arazinin bu şartlar dahilinde devrine izin verilmesine, gerekli işlemler için belediye başkanına yetki verilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 01.02.2016 tarihli toplantıda oy birliği  ile karar verildi.

 

4- Belediyemiz Hizmetlerinde ile Hastaların, sporcuların, öğrencilerin taşınması ve kısa gezilerde kullanılmak üzere 2016 Mali yılı Belediye Bütçesinin ilgili bölümünden bir adet en az 15 kişi taşıma kapasiteli minübüs alınmasına, ,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 01.02.2016 tarihli toplantıda oy birliği  ile karar verildi.

 

 

 

 

               

 

 

 

      Mehmet EROL                               Yüksel GÜNGÖRDÜ                           Tuncay ŞİMŞEK

      Belediye Başkanı                                 Meclis Katibi                                       Meclis Katibi