MART 2016 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

BUHARKENT

                                                                                   BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

 

                                                                                                                                     

Sayı    :                                                                                                                                              04 .03.2016

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

 

                                                      MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 01.03.2016 ve 04.03.2016 tarihlerinde yaptığı olağan meclis toplantısının 1. ve 2. oturumlarına ait kararlar özetidir.

 

1- Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemiz adına hibe edilen Cenaze yıkama ve taşıma aracının cenaze taşıma ücreti olarak; Buharkent merkezinden 50 km uzaklıkta bulunan yerlerdeki cenazeleri Buharkent merkezine getirilmesinden ücret alınmamasına, 50 km den fazla uzaklıkta bulunan yerleşim yerlerinden cenazenin getirilmesinden km başına 1,00 TL alınmasına, muhtaç durumda olan kişilerin cenaze taşıma işlemlerinde Muhtaçlık belgesi getirmesi halinde ücret alınmamasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 01.03.2016 tarihli toplantıda oy çokluğu ile karar verildi.

 

2- Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve belediyemiz arasında imzalanan protokol ile belediyemize devredilen İlçe Halk Kütüphanesinde nitelikli elamanlar bulunmaması ve güncel kitapların olmaması nedeniyle faydalı bir şekilde işletilemediğinden Kültür ve Turizm il Müdürlüğü adına geri devredilmesi sağlanarak, belediyemize ait  Üçeylül Mahallesi 2.sokak no:8 de bulunan 6664 parsel C blok Zemin kat  2 nolu dükkanın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (h) bendine göre 15 yıllığına bedelsiz olarak Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü adına kütüphane hizmet alanı şeklinde kullanılmak şartıyla tahsis edilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 01.03.2016 tarihli toplantıda oy birliği ile karar verildi.

 

3- D.S.İ 21.Bölge Müdürlüğünün 24.12.2015 tarih ve 860345 sayılı yazısına istinaden; Gölemezli-Sarayköy Sulamaları Ana Tahliye Kanalı Büyük Menderes-Çürüksu Yatak düzenlemesi inşaatı kamulaştırma alanında kalan, Belediyemize ait merkezde bulunan, 1812 parsel 2040 m2 alanlı taşınmazın 1225,65 m2 si x7,50 TL=9192,37 TL, 6090 parsel 594,00 m2 taşınmazın tamamı 594 m2  x 8,18 = 4858,92 TL, 6089 parsel 2126,00 m2 alanlı taşınmazın 369,76 m2 si x 8,18 =3024,63 TL, 1810 parsel 2820 m2 alanlı taşınmazın 603,16 m2 si x 8,18 =4933,84 TL, 1809 parsel 2071 m2 alanlı taşınmazın 70,67 m2 si x 8,18 =578,08 TL, 6903 (eski6401) parsel 5651,07 m2 alanlı taşınmazın 1994,23 m2 si x 10,90 =21737,10 TL olmak üzere toplam 44.324,94 TL tespit edilen kıymet takdir bedelinin kabul edilerek, 2942 sayılı kanunun 30.maddesi gereğince ilgili taşınmazların D.S.İ.21.Bölge Müdürlüğüne devredilmesine, tapu işlemleri için belediye başkanına yetki verilmesine,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 01.03.2016 tarihli toplantıda oy birliği  ile karar verildi.

 

4-  03.03.2016 tarihli İmar Komisyonu raporunun müzakere edilmesi sonucunda; 2  sayfadan ibaret Komisyon raporunun,komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve binanın yıkılması için gerekli işlemlerin yapılmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  04.03.2016 tarihli 2. Oturum 1.birleşimde  oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

      Mehmet EROL                               Yüksel GÜNGÖRDÜ                           Tuncay ŞİMŞEK

      Belediye Başkanı                                 Meclis Katibi                                       Meclis Katibi