NİSAN 2016 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

BUHARKENT

BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

                                                                                                                                       

Sayı    :                                                                                                                                                04 .04.2016

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 04.04.2016 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısının 1.Oturumda alınan kararlara ait kararlar özetidir.

            04.04.2016 tarih 1.oturum-1.Birleşim:

 

1-  Kültür ve Sanat Şenliği 12.Taze İncir festivalinin Ağustos 2016 ayı içerisinde yapılmasına, çeşitli etkinlikler düzenlenmesine gerekli harcamaların yapılmasına ve yarışmalarda kazananlara verilecek altın, plaket vs.ödüllerin alınmasına ve ülke genelinde yaşanan terör olaylarının devam etmesi halinde eğlence bölümlerinin iptal edilerek diğer etkinliklerin yapılmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 04.04.2016 tarihli toplantıda  oy birliği ile  karar verildi.

 

2- İlçemize ait imar planlarının sayısallaştırılması ve imar revizyonu yapılmak üzere Belediye Meclisinin 18.02.2013 tarih ve 2013/3-13 sayılı kararı ile İller Bankasına yetki verilmiştir.Ancak,2014 yılında ilçemiz Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kalması ve Büyükşehir belediye yasasının yürürlüğe girmesi nedeniyle imar planı revizyon ve sayısallaştırma işinden vazgeçilerek ilgili meclis kararının iptal edilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 04.04.2016 tarihli toplantıda oy birliği ile karar verildi.

 

3- Belediyemiz tarafından yaptırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesislerinde; Havuza giriş ücretlerinin 0-6 yaş ücretsiz, 7 yaş ve 18 yaş arası 5,00 TL, 18 yaş ve üzeri 7,00 TL, Havuz tesislerinde yemeksiz düğün,eğlence v.s yapmak :2.000,00 TL, Yemekli düğün,eğlence v.s yapmak :2.500,00 TL,Öğrencilerin mezuniyet geceleri ( kafeteryanın kapatılmaması şartıyla ) ücretsiz,Kamu kurum ve kuruluşlarının yemek,eğlence organizasyonlarından da aynı ücretlerin alınmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 04.04.2016 tarihli toplantıda oy birliği ile karar verildi.

 

4- 5393 sayılı Belediye Kanunun 71.maddesi gereğince belediyemiz bünyesinde olmak üzere, Belediyemize ait Yüzme Havuzu Tesislerindeki havuz ve kafeteryanın  belediye tarafından işletilmesi için, Kamilpaşa Mahallesi Sedde Sokak No:3 adresinde “BUHARKENT BELEDİYESİ HAVUZ ve KAFETERYA TESİSLERİ İŞLETMESİ”  isminde kurulmasına, işletme kurulması İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınmasına, gereği için karar suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  04.04.2016 tarihli toplantıda oy birliği ile  karar verildi.

 

5- Belediyemiz hizmet birimlerine ait  2015 mali yılı  faaliyet raporları ile idari faaliyet raporu okundu. 5393 sayılı yasanın 56.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.maddesi hükmü gereğince düzenlenen  Belediye Başkanlığı idari faaliyet raporunun onanması ile ilgili açık oylamaya geçildi.Yapılan oylama sonucunda ekli 46 sayfadan ibaret faaliyet raporunun aynı şekli ve içeriği ile kabul edilerek onaylanmasına, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 04.04.2016 tarihli toplantıda  oy birliği ile karar verildi.

 

08.04.2016 tarih 2.oturum-1.Birleşim:

 

6- 08.04.2016 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakere edilmesi sonucunda; Komisyon raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Buharkent Belediyesine ait 1013 parsel 191.366,00 m2 alanlı taşınmazın 13,50 TL birim fiyatı üzerinden ihale usulü ile satışının yapılmasına, satış bedelinin tahsil edildikten sonra tapu tescilinin yapılmasına, yukarıdaki parselin satışına izin verilerek satış işlemleri için encümene, tapu devri için belediye başkanına yetki verilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  08.04.2016 tarihli 2. Oturum 1.birleşimde  Oy Birliği ile karar verildi.

 

 

 

             Mehmet EROL                                 Yüksel GÜNGÖRDÜ                             Tuncay ŞİMŞEK

            Belediye Başkanı                                   Meclis Katibi                                       Meclis Katibi