MAYIS 2016 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

T.C.

BUHARKENT

BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

                                                                                                                                       

Sayı    :                                                                                                                                                    02 .05.2016

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 02.05.2016 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısının 1.Oturumda alınan kararlara ait kararlar özetidir.

           

1-  10.04.2014 tarih 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğe ve belediyemizin bulunduğu  (C5) grubunda yer alan kadro ünvanlarına göre düzenlenerek ihdas edilen T.H.S sınıfında 2 adet 6.dereceli Tekniker Kadrosunun ihdas edilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  02.05.2016 tarihli toplantıda oy birliği ile karar verildi.

 

2- Kuyucak Kadastro Müdürlüğünün 05.04.2016 tarih ve E.785383 sayılı yazısı ile İlçemiz Gelenbe  mahallesinde 3402 sayılı kanun kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında görev almak üzere altı (6) bilirkişinin seçilmesi istenmiş olup; mahalle muhtarından temin edilen listeye göre; Gelenbe  mahallesinden: 1-Hüsnü ERGİNYÜREK 2-Mehmet FİDAN 3-Mustafa ÇETİNBAĞ 4- Şükrü BOZKURT 5-Halil TUNA 6-Osman KÖK  adlı kişilerin bilirkişi olarak seçilmelerine , 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 02.05.2016 tarihinde  oy birliği  ile  karar verildi.

 

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40/1 inci maddesi gereğince 2015 mali yılı kesin hesap cetvellerinin aynen  kabul edilerek onaylanmasına 5393  sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 02.05.2016 tarihli toplantısında oy birliği ile karar verildi.

4- 46.09.06.47.04.1.1.00 nolu kurumsal kodu ile  ekonomik sınıflandırma kodları karar ekindeki bütçe cetvelinde tanzim edilen Bütçe içi işletme için toplam 485.000,00 TL ödenek verilmesi, 46.09.06.38, 06.1.0.00 kurumsal kodu ile ekonomik sınıflandırma kodları karar ekindeki bütçe cetvelinde tanzim edilen İşkur programında çalışacak işçilerin harcamaları için toplam 815.000,00 TL ödenek verilmesi, gider ödeneklerinin karşılığı olan, Bütçe gelirlerinin 03.5.5.54 Ekonomik Hizmetlere ilişkin gelirler bölümüne 485.000,00 TL, 04.5.2.04 Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınan gelirler bölümüne 815.000,00 TL ödenek verilmesinin ayrı ayrı oylanması ile kabulüne, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 02.05.2016 tarihinde  oy birliği ile karar verildi. 

 

5- 5393 sayılı yasanın 33.maddesi gereğince süresi biten encümen üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi gerektiğinden mecliste yapılan gizli oylamanın sayımında; Suzan BEŞER 9 oy ve Ülkü GECİLOĞLU’nun 10 oy aldığı, Tuncay ŞİMŞEK’in 4 oy aldığı tespit edilerek; en çok oyu alan meclis üyeleri Suzan BEŞER ve  Ülkü GECİLOĞLU’nun bir yıllığına Encümen üyesi olarak seçilmelerine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 02.05.2016 tarihinde  oy çokluğu ile karar verildi

         

6- 5393 sayılı yasanın 19.maddesi gereğince;1 ve 2. Meclis Başkan vekilleri ile Asil ve yedek  iki katip üyenin seçilmesi gerektiğinden, mecliste yapılan gizli oylama sonucunda en çok oyu alan meclis üyeleri Ali OKKALI’nın 1.Meclis Başkan vekili, İsmail SEZER’in 2.Meclis Başkan vekili olarak, Mustafa ARI, Uğur KUL’un Asil Katip üye, Mehmet ÇAKMAK, İsmail SEZER’ in  yedek üye olarak seçilmelerine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 02.05.2016 tarihli toplantıda oy çokluğu ile karar verildi.

 

7- Buharkent Savcıllı İlkokulu Müdürlüğünden gelen 29.04.2016 tarih ve 173 sayılı  yazısı ile Buharkent M.Y.O ‘ndan gelen yazılı talep doğrultusunda; 1-5393 sayılı kanunun 14.maddesi hükümlerince, Savcıllı İlkokulunun Drama ve Tiyatro ekibinin kostüm ve aksesuar bedelinin belediyemiz bütçesinden ödenmesine, 2- Buharkent M.Y.Okulunun düzenlediği logo yarışmasında derece alan kişilere verilecek Laptop ile fotoğraf makinalarının ödenek miktarının Laptop için 2.000,00 TL, Fotoğraf makinası için bir adedi 500,00 TL bedeli geçmemek üzere harcama yapılmasına veya nakit yardım yapılmasına,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  02.05.2016 tarihli toplantıda oy birliği ile karar verildi.

 

           

 

             Mehmet EROL                                     Mustafa ARI                                        Uğur KUL

            Belediye Başkanı                                   Meclis Katibi                                       Meclis Katibi