HAZİRAN 2016 AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

                                           

 

 

 

T.C.

BUHARKENT

BELEDİYE BAŞKANLIĞI            

                                                                                                                                       

Sayı    :                                                                                                                                                    03 .06.2016

Konu  :Meclis kararlar özeti

 

MECLİS KARARLAR ÖZETİ

 

 

            5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 03.06.2016 tarihinde yaptığı olağan meclis toplantısının 1.Oturumda alınan kararlara ait kararlar özetidir.Bir önceki meclis toplantısında alınan kararlara itiraz eden olmamıştır.

           

1-Kuyucak Kadastro Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve E.1234940 sayılı yazısı ile İlçemiz Gelenbe  mahallesinde 3402 sayılı kanun kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında görev almak üzere seçilen Hüsnü ERGİNYÜREK’in bilirkişi olma şartlarını taşımaması nedeniyle yerine Ercan GÜMÜŞÇELİK’in seçilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 03.06.2016 tarihinde  oy birliği  ile  karar verildi.

 

2- DSİ 211.Şube Müdürlüğünün 27.04.2016 tarih ve 120-283433 sayılı yazısında bildirilen Gelenbe-Feslek,Kızıldere mahallesindeki dereler ile Savcıllı mahallesi Kurudere ve Millik deresi taşkın koruma alanında kalan parsellerden kısmi kamulaştırma yapılması görüşmeye açıldı. 20 Şubat 2010 tarih 27499 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgesinde “DSİ tarafından yapılacak akarsu ve dere yatağı ıslahlarının projesine göre yapılabilmesi için bu alanlardan belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunanlar ilgili belediyelerce DSİ ye ihtilafsız olarak teslim edilecek…” hükmüne göre ,belediyemiz sınırlarında kalan derelerin taşkın koruma sahasında bulunan , DSİ 211.Şube Müdürlüğünün yazı ekinde alınan ekli listedeki parsellerden kısmı kamulaştırma yapılmasına, yatırım programına alınarak bedelinin ilgili bütçe ödeneğinden ödenmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 03.06.2016 tarihinde  oy birliği  ile  karar verildi.

 

3- ASKİ Etüt ve Plan Proje Dairesi Başkanlığının23.05.2016 tarihli yazısında belirtilen 17 pafta 6800 parsel nolu taşınmazın Atıksu Arıtma Tesisi yapmak amacıyla istenen tahsis talebi  mecliste müzakere edilerek, hazırlanacak raporların Temmuz 2016 meclis gündeminde görüşülmek üzere Plan Bütçe ve İmar Komisyonuna sevk edildi.

 

4- 5393 sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereği kurulması gereken ve anlaşmazlık konularını incelemek ve karar vermek üzere  belediye meclisinde bulunan her partinin üye sayısının toplam üye sayısına oranlanması suretiyle 2 AK Parti ve  1 MHP den oluşacak şekilde 3 kişilik İmar  komisyonu üyeliğine yapılan  oylama sonucunda Uğur KUL, Mehmet ÇAKMAK ve Ahmet TOPBAŞ’ın seçilmelerine, Plan ve Bütçe komisyonu üyeliğine İsmail SEZER, Suzan BEŞER ve Yüksel GÜNGÖRDÜ’nün seçilmelerine, meclis toplantısı ve komisyonlar oturum ücretlerinin ise Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin hesaplanarak ödenmesine,5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince  01.06.2015 tarihli toplantıda oy birliği ile  karar verildi.

 

5- Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.06.2016 tarihli yazısı içeriğinde kütüphanesi bulunmayan ilçelerde İlçe Halk Kütüphanesi açılması planladığı belirtilmiş olup, yazı ekinde alınan listedeki şartlardan binaya ait ısınma, elektrik, su, telefon, internet giderleri, binanın periyodik temizliği, boya badana, bakım ve onarımları, yangın güvenlik giderleri ile maaşı belediyemizden karşılanacak bir personelin görevlendirilmesi ve diğer yazılı işlerin yapılması kabul edilerek, belediyemize ait  Üçeylül Mahallesi 2.sokak no:8 de bulunan 6664 parsel C blok Zemin kat  2 nolu dükkanın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (h) bendine göre 15 yıllığına bedelsiz olarak Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına kütüphane hizmet binası şeklinde kullanılmak şartıyla tahsis edilmesine, 5393 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince 03.06.2016 tarihli toplantıda oy birliği ile karar verildi.

     

           

 

             Mehmet EROL                                     Mustafa ARI                                        Uğur KUL

            Belediye Başkanı                                   Meclis Katibi                                       Meclis Katibi