15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ
Şadiyen çayı kenarındaki yaklaşık 30 dönüm arazinin
vatandaşlarımızın dinlenebilecekleri, boş zamanlarını
değerlendirebilecekleri Rekreasyon alanı olarak planlanmış ve 2019 ağustos ta 15 Temmuz Millet Bahçesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.