BUHARKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
•Yatırımcılarımızın büyük ilgi duyduğu Buharkent Organize Sanayi Bölgesi;

   İlçenin; Büyük ve gelişmiş sanayi tesislerini içinde barındıran Denizli İline 30 km mesafede olması, Devlet Karayolu güzergâhı üzerinde bulunması, karayolu ve demiryolu ulaşım imkanlarının oluşu, yetişmiş iş gücü imkanlarının fazla olması, diğer OSB’lere göre yatırım maliyetlerinin –özellikle arsa bedeli- oldukça düşük olması yatırımı cazip kılan unsurlar olarak yatırımcılarımıza büyük avantajlar sağlaması noktasında oldukça isabetli olacaktır.

Belediye Başkanı Sayın Mehmet EROL'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Buharkent Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçirilmesi içn OSB Müteşebbis Heyetinin Sayın Valimiz Erol AYYILDIZ Başkanlığında yaptığı toplantı sonucu alınan karar doğrultusunda OSB alanı içerisindeki arazilerin kamulaştırma çalışmalarına Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca başlanmış olup, çalışmalarda son aşamaya gelinmiş ve arsa tahsis talepleri alınmaya başlanmıştır.